دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۱۴


توضيح: ساير معاونين دانشگاه نيز (بر حسب مورد) با داشتن حق رأي عضو اين شورا مي باشند.