دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۰۷:۱۰

لیست آیین نامه ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 3 از مجموع 3
20.6 ms
۱) RG-3
۱۹ تیر ۱۳۹۸
رويه ساختار پيشنهادي شوراي برنامه ريزي دانشگاه
۲) RG-2
۱۳ تیر ۱۳۹۷
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها
۳) RG-1
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها