دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۰۶:۴۶

اطلاعات تماس

خانم مهناز یونسی: کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی

  • 64542224
  • myounesi@aut.ac.ir

آقای دکتر سید محمدرضا علوی مقدم: مشاور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در امور برنامه ریزی دانشگاه

  • 64542223
  • 64543008
  • alavi@aut.ac.ir

آقای دکتر سید محمد حسین کریمیان: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

  • 64542226
  • hkarim@aut.ac.ir