چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۳۲

لیست آیین نامه ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 15 از مجموع 41
1.4 ms
۱) RG-52
۲۲ دی ۱۳۹۸
ویرایش دوم رویه کیفیت و تعداد مقالات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی رساله دانشجویان دوره دکتری به شماره AUT-PR-3306
۲) RG-51
۹ دی ۱۳۹۸
**دستورالعمل نحوه اجرای رویه طرح ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره دکتری AUT-PR-3317** پایش حین تحصیل
۳) RG-50
۲۲ مهر ۱۳۹۸
رویه تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشدAUT-PR-3301
۴) RG-48
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
رویه دفاع از پیشنهاد رساله و دفاع نهایی رساله دانشجویان دکتری به شماره AUT-PR-3316
۵) RG-47
۱۰ تیر ۱۳۹۸
رویه طرح ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره دکتری AUT-PR-3317
۶) RG-46
۲۷ آبان ۱۳۹۷
آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ( رویه AUT-PR-3310)
۷) RG-44
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
مجموعه مقررات آموزشی دوره دکتری AUT-PR-3315
۸) RG-43
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
رویه تطبیق دروس دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری AUT-PR-3314
۹) RG-42
۱۶ مهر ۱۳۹۶
رویه شرایط و مراحل تعیین استاد راهنمای مشترک خارج از ایران، برای راهنمای پایان نامه / رساله مقاطع تصیلات تکمیلی AUT-PR-3309
۱۰) RG-41
۲۴ مرداد ۱۳۹۶
کیفیت و تعداد مقالات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی رساله دکتری AUT-PR-3306
۱۱) RG-40
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
مصوبه صدور مدرک خودگردان، مدرک بین الملل و گواهی گذراندن دروس به زبان انگلیسی ب
۱۲) RG-39
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
نمره زبان
۱۳) RG-38
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
آیین¬نامه مشوق های آموزشی به شماره رویه AUT-PR-3312
۱۴) RG-37
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
رویه تعیین میزان شهریه دانشجویان غیرایرانی AUT-PR-4304
۱۵) RG-36
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
رویه اعطای بورس تحصیلی امیرکبیر به دانشجویان نخبه دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (AUT-PR-1102)