چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۰۲

لیست پرسش‌ های متداول
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 10 از مجموع 10
1.4 ms
۱) FQ-10
۲۷ آبان ۱۳۹۷
برای گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل به چه واحدی مراجعه شود.
۲) FQ-9
۲۳ آبان ۱۳۹۵
برای درخواست انصراف از تحصیل چه اقداماتی لازم است انجام شود
۳) FQ-8
۲۳ آبان ۱۳۹۵
برای دانشجویانی که کارت دانشجویی آنان مفقود شده است برای دریافت کارت المثنی چه اقداماتی باید صورت دهند
۴) FQ-7
۲۳ آبان ۱۳۹۵
حذف درس و حذف نیمسال و یا مرخصی تحصیلی در دانشگاه چگونه صورت می پذیرد
۵) FQ-6
۲۱ خرداد ۱۳۹۳
پورتال من به اختتام پرونده در شرف فراغت تغییر داده شده است چه بکنم
۶) FQ-5
۲۱ خرداد ۱۳۹۳
پورتال آموزشی من به انصرافی ترک تحصیل غیر مجاز تغییر داده شده است چه بکنم
۷) FQ-4
۲۶ آذر ۱۳۹۰
آیا محدودیتی از نظر نوع ورود برای درخواست معافیت تحصیلی وجود دارد؟
۸) FQ-3
۲۲ آذر ۱۳۹۰
مدارک رسمی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد مورد پذیرش کدام‌اند؟
۹) FQ-2
۲۲ آذر ۱۳۹۰
فهرست نشریات غیرقابل استناد
۱۰) FQ-1
۲۲ آذر ۱۳۹۰
انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد