چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۲۹

لیست اطلاعیه ها
  • ترتیب اولویت ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 4 از مجموع 4
70.9 ms
۱) AN-39
۲۳ آذر ۱۳۹۸
شیوه نامه ثبت نام دانشجویان کارشناسی
۲) AN-38
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
گزیده ای از قوانین و مقررات آموزشی جهت اطلاع دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی
۳) AN-30
۹ مرداد ۱۳۹۷
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ (مقطع کارشناسی)
۴) AN-32
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی سازمان وظیفه عمومی ناجا