چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰، ۰۶:۴۰


دکتر سيدمحمدحسین کريميان
معاون آموزشي و تحصيلات تکميليمهندس طاهره سيدنا
رئيس اداره استعدادهاي درخشان و المپيادها


دکتر مرتضی کلاهدوزان
مدير تحصيلات تکميلي


دکتر عباس احمدی
مدير امور آموزشي


دکتر مهدی صدیقی
رئيس دفتر نظارت، ارزیابی و برنامه ریزی آموزشی


دکتر مجید شالچیان
رئيس مرکز آموزش هاي الکترونيکي و آزاد

دکتر مسعود صبائي
مشاور در امور برنامه راهبرديدکتر سيدمحمدرضا علوي مقدم
مشاور در امور برنامه ریزی آموزشی